divendres, 28 de març de 2014

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE

KIDS & ENERGY

FONTS D´ENERGIA

Respon  les qüestions següents:

* DEFINEIX ENERGIA.
* DIFERÈNCIA ENTRE ENERGIA RENOVABLE I NO RENOVABLE. POSA EXEMPLES.
* FORMES D´ENERGIA.

ALTRES FONTS DE CONSULTA:

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es_2008070123_0320500&secuencia=false

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es-an_2009043022_7960413&secuencia=false

ESTALVI D´ENERGIA

LA RUTA DE L´ENERGIA

http://www.larutadelaenergia.org/

FONTS D´ENERGIA RENOVABLES

FONTS D´ENERGIA NO RENOVABLES

MATÈRIA I MATERIALS

Respon les qüestions següents:* DIFERÈNCIA ENTRE MATÈRIA I MATERIAL.
* TIPUS DE MATERIALS.
* CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS.
* ESTATS DELS MATERIALS.

MASSA I PES

QUÈ ÉS LA MATÈRIA?ALTRES FONTS DE CONSULTA:

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es-an_2009043022_7960402&secuencia=false

Canvis químics:

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es-an_2009043022_7960405&secuencia=false

Canvis físics:

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=ca&identificador=es-an_2009043022_7960404&secuencia=false

ELS ESTATS DE LA MATÈRIA

ELS MATERIALS

REACCIONS QUÍMIQUES

Llegeix amb atenció les pàgines sobre Reaccions Químiques que tens a l´apartat PRESENTACIÓ DEL PROJECTE d´aquest mateix Blog. A continuació respon les qüestions següents:* QUÈ ÉS UNA SUBSTANCIA PURA? I UNA MESCLA?.
* TIPUS DE MESCLES.
* QUÈ ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA?
* TIPUS DE REACCIONS QUÍMIQUES.

LABORATORI VIRTUAL
LA SALA DE LA MATÈRIA